کارگر باربری*88546608*کارگر باربری/کارگر اسباب کشی

کارگر باربری|کارگر اسباب کشی*کارگر حمل بار و اثاث کشی

کارگر باربری،کارگر حمل بار،کارگر اثاث کشی،کارگر اسباب کشی|44856281*88546608*اتوبار -کارگر اسباب کشی و باربری -کارگر حمل بار،،مجهزترین باربری در محدوده مرکز و غرب تهران/شمالی/اسباب کشی و حمل لوازم اداری در تهران /توسط باربری کارگر ،اتوبار کارگر باربری آماده همکاری با ادارات دولتی و شرکت های خصوصی میباشد.

 

تلفن رزرو کامیون و کارگر:

*44856281*88546608

باربری همکار  www.arambar.com

صفحه اصلی